مدرک معتبر برای ثبت نام کنندگان این دوره صادر می گردد

مهلت درخواست مدرک

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

درخواست مدرک دوره Bow Tie Risk Assessment

مدرک مورد تائید اداره کار
  • قیمت: 95,000 تومان