پکیج آموزشی پیشرفته نرم افزار PHAST

نرم افزار PHAST PHAST نرم افزاری برای آنالیز پیامد ابزاری است که مهندسین ایمنی با…