دوره آنلاین مدیریت ایمنی فرآیند

از چه کسی یاد میگیری؟ مهندس یوسف شفیعی مدرس دوره های تخصصی ایمنی رئیس ایمنی…