دوره آموزشی آنلاین پیشرفته ارزیابی کمی ریسک با نرم افزار safeti

دوره آنلاین پیشرفته ارزیابی کمی ریسک با نرم افزار SAFETI تاریخ برگزاری :  4 الی…